A woman’s perspective on erotica – Part 1

English translation below

Voor mij als vrouw draait erotiek om alles wat gebeurt voordat je samen met je partner intiem bent. Het draait voor mij om liefde en romantiek ofwel sensualiteit. Met mijn kunst hoop ik mensen meer te stimuleren liefde te gaan voelen, te ervaren en te uiten naar een ander toe.

Liefde in het algemeen is voor mij de emotie die leidt tot acceptatie, respect en wederzijds het elkaar gunnen om je gelukkig te voelen. Het is een accepterende liefde. Stap 1 zo te zeggen in het proces van meer liefde gaan ervaren in je leven. Erotische liefde is dan stap 2 in het proces. 

Erotische liefde draait om de emoties die leiden tot intimiteit. Het is de passie en aantrekkingskracht die je voelt wanneer je iemand ziet die je aantrekkelijk vindt. Lust is een emotie naar mijn idee die daar los van staat. Lust draait voornamelijk om de behoefte naar seks. Erotische liefde draait om de aantrekkingskracht die je voelt wanneer je iemand leert kennen en een bijzondere klik ervaart. De behoefte om iemand verder te leren kennen dan de koffie dates die je hebt gehad. Iemands diepste behoeftes en emoties te willen leren ontdekken. 

Zoals ik al eerder benoemde, ervaar ik lust als een soort stap 3 dat leidt tot de ultieme intimiteit. Lust is de eindstap voordat je seks hebt. Het is de nodige emotie die jou de motivatie geeft om ook daadwerkelijk seks te willen gaan hebben. 

Om dus mensen meer te willen stimuleren liefde meer te gaan voelen en uiten heb ik een nieuw project opgezet. Ik heb niet lang geleden digitale pin-up kaarten gemaakt. Hier wil ik op door gaan met een nieuwe twist, een nieuw project met de naam: ‘Everything is about love’. Ik ben nieuwe digitale pin-up kaarten aan het maken met de focus ‘liefde’ zoals ik hierboven heb verteld. Ik hoop dat de digitale kaarten in de smaak zullen vallen. Ik ben er erg trots op.

Liefs,

Nina


To me as a woman, eroticism is about everything that happens before you are intimate with your partner. For me it’s all about love, romance and sensuality. With my art I hope to encourage people to feel, experience and express love towards others more.

Love in general is the emotion that leads to acceptance, respect and mutually allowing each other to feel happy. It is an accepting love. Step 1, so to speak, in the process of experiencing more love in your life. Erotic love is then step 2 in the process. Erotic love is about the emotions that lead to intimacy. It’s the passion and attraction you feel when you see someone you find attractive. In my opinion, lust is an emotion that is separate from that. Lust is mainly about the need for sex.

Erotic love is all about the attraction you feel when you get to know someone and experience a special click. The need to get to know someone beyond the coffee dates you’ve had. Wanting to learn to discover someone’s deepest needs and emotions. As I mentioned before, I experience lust as a kind of step 3 that leads to ultimate intimacy. Lust is the final step before having sex. It is the necessary emotion that gives you the motivation to actually want to have sex.

So in order to encourage people to feel and express love more, I have set up a new project. I made digital pin-up cards not long ago. I want to continue this with a new twist, a new project called: ‘Everything is about love’. I am creating new digital pin-up cards with the focus ‘love’ as I mentioned above. I hope you will like the digital cards. I’m very proud of it.

Love,

Nina


Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!